gezin
trauma
kinderen
klachten ziekte
relatie
persoonlijk groeien

Marcos therapie is een therapie waarbij uit wordt gegaan van de aanwezigheid van een natuurlijk zelfherstellend vermogen dat ieder mens in zich draagt. Wanneer dit vermogen niet werkt, dan is daar vaak een dieperliggende reden voor. Het (weer) in gang zetten van dit zelfherstellend vermogen verloopt via bewustwording en zelfwerkzaamheid.

Met een probleem drukt het leven en/of het lichaam, uit wat er zich in het innerlijk van een mens afspeelt. Samen met de mens gaat een Marcos therapeut op zoek naar de dieperliggende oorzaak van het probleem. Dit gebeurt via gesprekstechnieken en soms met behulp van toegepaste kinesiologie (=spiertesten). 

De toenemende interesse in complementaire zorg toont aan dat de mens steeds meer bereid is verder te kijken en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen welzijn. Marcos therapie sluit hier prima op aan. Het biedt de mens de gelegenheid zichzelf inzicht te verschaffen in het hoe en waarom van zijn probleem, om vandaaruit tot oplossing/genezing te komen. 
 

Gezondheidsplein
'De Postbaan'
Postbaan 14a
5861 CT Wanssum
06-55 39 71 49
info@haroldstevens.nl
www.haroldstevens.nl